KUPOLE za odimljavanje

Dim, napolje!

Pametna rešenja za odimljavanje otvaraju prozore i svetlosne kupole kada u zgradi otkriju dim i topotu. Istovremeno, regulišu otvore za svež vazduh kako bi evakucioni putevi koji spašavaju živote ostali bez dima.

Sistem za odvod dima i toplote kontroliše se putem GEZE napajanja u slučaju nužde. Ima dva nezavisna napajanja (mrežno i baterijsko) kako bi se osiguralo da sistem radi bez obzira na situaciju.

U slučaju požara, sistem se brzo aktivira putem automatskih detektora (detektora dima ili toplote), putem spoljnog sistema za uzbunjivanje o požaru (BMA) ili ručnim aktiviranjem (RWA dugme). Prozori, svetlosni krovovi, svetlosne kupole i vrata mogu se kontrolisati u skladu sa pravcem vetra, omogućavajući da se dim odvodi suprotno od pravca vetra u odnosu na zgradu.